Inženýrská činnost

 • vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí

 • vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby a stavebního povolení

 • autorský dozor

Projekční práce

 • projekty rodinných domů a bytových domů

 • přístavby, nástavby, rekonstrukce a půdní vestavby

 • rekonstrukce bytových jader panelových objektů

 • občanské stavby (stavby občanské vybavenosti)

 • vizualizace staveb a zákresy do fotografií

 • projekty technických zařízení budov

 • studie využití alternativních zdrojů

 • průkaz energetické náročnosti budovy

 • návrhy interiérů

Pasportizace

 • digitalizace výkresové dokumentace

 • zaměření a zhotovení dokumentace stávajícího stavu

Poradenství

 • pomoc při výběru dodavatele
 • výběr vhodného stavebního materiálu
 • tepelně technické posouzení staveb
 • funkční návrh skladeb složených konstrukcí
 • řešení detailů
 • výběr  vhodných výpní otvorů
 • výpočet tepelných ztrát budovy

Zprostředkovatelské služby

 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • radonový průzkum
 • výkazy výměr, rozpočty a kalkulace
 • energetický audit
 • požární řešení
 • dopravní řešení staveb